KALKULATOR

Kalkulator Umur Miladi - Hijri(Istilahi)

Kalkulator Umur Miladi - Hijri(Istilahi)

Tarikh Miladi

Hari

Bulan

Tahun

Hari

   -

Bilangan Hari Berlalu Sehingga

Hari

Bulan

Tahun

Bilangan
Hari

-


Umur Miladi

-

Umur Hijri

-

*Kaedah Pengiraan yang digunakan adalah kaedah kiraan istilahi, terdapat kebarangkalian untuk kesilapan lebih sehari, atau kurang sehari