Keterangan Almanak

Almanak Falak

Almanak Falak (AF) diterbitkan secara usahasama di antara Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Pejabat Almanak, Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Perhitungannya adalah diasaskan terus kepada teori-teori asas pergerakan planet dan tidak ada data yang diambil secara langsung dari mana-mana almanak atau efemeris sedia ada.

Tujuan utama Almanak Falak (AF) diterbitkan ialah untuk menyediakan data-data yang diperlukan untuk hitungan-hitungan falak syarie seperti penentuan kalendar, waktu-waktu solat serta imsak dan penyediaan data rukyah hilal.

Keseluruhan data-data Almanak Falak (AF) merujuk kepada Waktu Piawai Malaysia (WPM) di mana longitud piawai adalah + 120° T (+ 8 jam timur). Ini akan memudahkan lagi pengambilan data-data untuk hitungan.