Tema Masjid Putra

Kod sumber ini disediakan di dalam format template iframe. Secara teknikalnya anda perlu mengubahsuai nilai/maklumat kepada pembolehubah iaitu KOD, LANG, URL, FRAMEBORDER sesuai dengan keperluan laman web, blog atau portal.

Pembolehubah Kod Sumber Waktu Solat

kod Zon Waktu Solat di Malaysia[ Sila rujuk jadual KodZon ]
lang BM = Versi bahasa Melayu EN = English Version
URL URL : laman web anda yang akan dipasang template waktu solat
frameborder Untuk paparan border 1=enable 0=disable

Arahan

  • 1. Sila salin kod sumber.
  • 2. Letakkan ke dalam kod html aplikasi anda.
  • 3. Kemaskini nilai pembolehubah seperti dinyatakan di atas (jika perlu)
  • 4. Simpan dan preview
  • 5. Ulangi langkah No 3 (jika perlu)
  • 6. Selesai