Garis Panduan Tatacara Pengurusan Jenazah COVID19


Dikemaskini pada 11-11-2020


Google+


Garis Panduan Tatacara Pengurusan Jenazah Orang Islam COVID-19 ini menjadi rujukan dan panduan yang berguna kepada para petugas dan pengendali jenazah COVID-19 di seluruh negara agar dapat melaksanakan tugas dengan sempurna menepati 4 kehendak syarak dan mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) pihak berkuasa yang berkenaan. Sila klik di sini untuk muat turun